Par uzņēmumu
Produkti
Mūsu klienti
Pakalpojumi
Kontakti
+

 

Saražoto atkritumu sastāva novērtāšana pašvaldību teritorijās. 

Atkritumu daudzuma un tā sastāva novērtēšana, un radīto atkritumu normas noteikšana uz  datu analīzes un salīdzināšanas pamata, kas iegūti dabisko mērījumu un aprēķinu rezultātā.  

Projekta ietvaros notiek izvēlētu cieto sadzīves atkritumu veidošanās objektu un poligonu apsekošana. Lai veiktu izvēlēto apsekošanu sistematizāciju un  analīzi, mēs  izstrādājām datorprogrammu „Atkritumi”

 Risinājumu izstrāde atkritumu saimniecībā: atkritumu savākšanas un   transportēšanas izmaksu optimizācija. 

Mūsu izstrādātais datormodelis ļauj novērtēt atkritumu savākšanas, transportēšanas un otrreizējo resursu izmaksas dažādiem atkritumu saimniecības objektiem, to dažādiem atkritumvedēju un atkritumu savākšanas variantiem.

 Datormodeļa izmantošana ļauj veikt tādus uzdevumus kā:  

  •  noteikt optimālāko atkritumu saimniecības objektu izvietošanas variantu (cieto sadzīves atkritumu poligoni, atkritumu pārkraušanas stacijas, atkritumu šķirošanas un pārstrādes objekti, atkritumu pagaidu glabāšanas objekti);
  •  salīdzināt izmaksas dažādiem autotransporta veidiem atkritumu savāšanai,  transportēšanai un otrreizējo izejvielu transportēšanai; 
  •  novērtēt savākšanas un transportēšanas izmaksas, ja pieaug atkritumu daudzums,  degvielas cenas, darba samaksa, kā arī ieviešot šķiroto atkritumu savākšanu  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
_