Про компанiю
Продукти
Наші клієнти
Послуги
Контакти
+
''Uzskaitvedis'' («Обліковець»)
 
Комп’ютерна програма ''Uzskaitvedis'' («Обліковець»), предназначена для автоматизації оперативного обліку та планування на підприємствах, які працюють в сфері по роботі з відходами, де потрібне ведення обліку по великій кількості обслуговуємих об’єктів з різними графіками обслуговування. Програма розроблена ВАТ «Uzskaites sistemas» (ТОВ «Облікові системи») з врахуванням специфіки роботи підприємств, що працюють в даній галузі, та впроваджена на багатьох підприємствах, здійснюючих збір і транспортування ТПВ на території Латвії.
 
Основні розділи програми
 
Довідкова інформація
В цьому розділі даних зберігається довідкова інформація, яка використовується в інших розділах програми:
-          Наявні на підприємстві ліцензії, послуги, пропоновані клієнтам послуги, тарифи, персонал, техніка, види і типи обслуговуємих об’єктів (наприклад різного типу контейнери);
-          Типи документів (перелік шаблонів документів в MS Word, які використовуються при формуванні документів: договори, порівняльні акти, повідомлення про заборгованість та ін.);
-          Адресний довідник та перелік банків.
 
Клієнти підприємства
В базі даних зберігається інформація про клієнтів підприємства, підписаних з ними угодах, наданих клієнтам послуги і обслуговуємих об’єктах (контейнерні площадки, мобільні туалети та ін.):
-          Введення обліку по різних послугах с різними графіками та періодами обслуговування та алгоритмами розрахунку;
-          Автоматичне формування тексту договору в MS Word після заповнення анкети клієнта і введення даних про підписаний договір на обслуговування;
-          Можливість друку для клієнта календаря обслуговування по конкретному об’єкту;
-          При введенні адрес використовується Адресний Довідник, що суттєво прискорює введення даних і знижує кількість помилок при введенні;
-          В анкеті клієнта відображається інформація про клієнта підприємства, договорів з ним, обслуговуємих об’єктах і наданих клієнту послуг та їх об’єм, наданих клієнту рахунків, здійснених клієнтом платежів, надісланих клієнту повідомлень про заборгованості та ін.;
-          Широкі можливості пошуку і відбору даних (по територіях, по типам послуг, по типах обслуговуємих об’єктів, у термінах дії договорів з попередженням про закінчення терміну дії та ін.)
 
Маршрути та робочі завдання
Програма являє собою зручних інструмент для складання маршрутів і робочих завдань для водіїв сміттєвозів:
-          Функції пошуку і відбору контейнерних площадок (по територіях, по клієнтах, по типах контейнерів);
-          Індикатори кількості контейнерів, об’єму відходів і ступеню заповнення сміттєвоза (з врахуванням коефіцієнта щільності);
-          Автоматичне формування щоденних робочих завдань для водіїв сміттєвозів (з врахуванням маршруту і графіка обслуговування контейнерних площадок).
 
Об’єми виконаних робіт
-          Широкі можливості аналізу даних по об’ємах наданих клієнтам послуг (наприклад в сфері по роботі с відходами: кількість вивезених як змішаних ТПВ, так і окремих видів відходів (будівельні відходи, скло, папір, картон та ін.));
-          Можливість отримання звіту по об’ємах за будь-який вибраний період часу по різних територіях, автотранспорту, типах контейнерів, групах клієнтів та ін.;
-          Можливість розрахунку об’ємів виконаних робіт по працівниках підприємства і розрахунок заробітної плати з урахуванням різноманітних коефіцієнтів (по автотранспорту, по типах контейнерів, по обслуговуємих територіях).
 
Взаєморозрахунки з клієнтами
 
Автоматичне формування рахунків клієнтам з урахуванням заданих алгоритмів розрахунку за надані послуги.
Широкі можливості пошуку, відбору і аналізу даних по пред’явлених рахунках за будь-який заданий період часу, можливість отримання зведених звітів  по групах клієнтів, по галузях, по різних послугах, а також звіту по дебіторській заборгованості.
Широкі можливості пошуку, відбору і аналізу даних по платежах клієнтів, можливість отримання звітів по групах клієнтів, по видах платежів(оплата пред’явлених рахунків, авансові платежі/передплати).
Автоматичний поділ суми платежу по пред’явлених раніше рахунках (у випадку, якщо при оплаті не вказаний номер рахунку).
 
 
Основні показники та повідомлення
 
Вказуються основні показники роботи підприємства за поточний період, кількість клієнтів (фізичних та юридичних осіб), кількість підписаних угод, кількість наданих послуг та ін., а також розміщуються повідомлення про закінчення термінів дії ліцензій, страхових полісів по автотранспорту, періоду техобслуговування, угод з клієнтами.
 
Додаткові послуги
 
-          Імпорт даних про платежі клієнтів з банківського файлу з автоматичним поділом платежів по пред’явлених раніше рахунках;
-          Імпорт даних про об’єми виконаних робіт по обслуговуємих об’єктах від партнерів підприємства і субпідрядників.
 
Реєстр обладнання
 
-          Реєстр обладнання, використовуваного для надання послуг клієнтам (контейнери, мобільні туалети та ін.);
-          Перелік обладнання по розділах – на складі, на обслуговуємому об’єкті, в ремонті, списане обладнання;
-          Широкі можливості пошуку і відбору даних ( по типах обладнання, по клієнтах, по реєстраційному номеру обладнання);
-          Можливість включення в робоче завдання на обслуговування реєстраційного номеру обладнання.
 
Додаткова інформація
 
Для всіх перерахованих вище розділів програми передбачений експорт відібраних даних в MS Excel.
 
 
Впровадження комп’ютерної програми
 
Конфігурація програмного забезпечення може бути сформована в залежності від потреб Замовника. При впровадженні комп’ютерної системи на конкретному підприємстві проводиться аналіз роботи підприємства і існуючої схеми обслуговування клієнтів. При необхідності компанія «Uzskaites sistemas» (ТОВ «Облікові системи») може здійснити доповнення і доопрацювання ПЗ з врахуванням специфіки роботи конкретного підприємства.
 
Для пришвидшення введення початкової інформації при великій кількості клієнтів підприємства при впровадження комп’ютерної програми,  компанія «Uzskaites sistemas» (ТОВ «Облікові системи») може виконати імпорт початкових даних про клієнтів підприємства з джерел даних, які є в наявності в Замовника (можливість імпорту даних обговорюється індивідуально в кожному випадку).
 
Навчання користувачів
 
Курс навчання користувачів включає в себе 4 заняття, по 2,5 – 4 години кожне, в залежності від конфігурації встановленої у Замовника програми «Uzskaitvedis». Напчання проводиться в офісі Замовника після встановлення системи.
 
Додаткові курси навчання для нових співробітників можуть бути проведенні по домовленості як в офісі ТОВ «Облікові системи», так і в офісі Замовника.
 
Контактна iнформацiя
 
tob  «Облікові системи»
 
Україна, 01013, м.Київ, пров. Деревообробний, 3
 
(044) 331-49-54 
   
_